Wil je ook lid worden van "De Strangers v'r Altaaid" vzw? Klik hier om aan te sluiten!

Lidmaatschap > Soorten leden

Soorten leden en voordelen

Soorten leden

De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

Effectief lid
De effectieve leden zijn diegene die de vzw hebben opgericht. Als nieuw effectief lid kan toetreden ieder die door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten. Deze beslist vrij, met gewone meerder­heid van stemmen, over elk verzoek tot toetre­ding.  Deze leden zijn geen lidgeld verschuldigd. Zij maken deel uit van de Algemene Vergadering.

Toegetreden lid
Om toegetreden lid te worden van de vereniging moet men jaarlijks een lidgeld betalen zoals dit bepaald wordt in onderhavig reglement. Bij niet-betaling van dat lidgeld, wordt dat toegetreden lid van rechtswege geacht ontslag te hebben genomen. Zij maken geen deel uit van de Algemene Vergadering.

Strangersfan... v’r Altaaid
Toegetreden leden die actief willen meewerken om het doel van de vzw te verwezenlijken krijgen dit statuut, na akkoord door de raad van bestuur. Hen wordt hun lidgeld geretourneerd.

Erelid
De raad van bestuur kan aan de algemene vergadering voorstellen personen als erelid van de vereniging op te nemen vanwege een specifieke verdienstelijke inzet voor de vereniging. Een erelid moet geen contributie betalen, maar geniet wel de rechten van de toegetreden leden.

Voordelen

Alle leden van de vzw hebben recht op de volgende voordelen:
- 15 % korting op alle publicaties;
- nieuwsbrief 3x per jaar;
- deelname aan verschillende exclusieve activiteiten:
                1) diverse lezingen, met gastsprekers,
                2) ruilbeurzen,
                3) nieuwjaarsdrink, in aanwezigheid van De Strangers,
                4) tentoonstellingen,
                5) audiovisuele vertoningen.

Draagt u De Strangers een warm hart toe en onderschrijft u onze doelstellingen? Aarzel dan niet en deel uw interesse/passie met gelijkgestemden door lid te worden van onze vzw! Bekijk hier onze tarieven.