Wil je ook lid worden van "De Strangers v'r Altaaid" vzw? Klik hier om aan te sluiten!

Lidmaatschap > Tarieven

Tarieven

Het jaarlijks lidgeld is bepaald op 30 euro per persoon, voor jongeren tot 25 jaar is dit 20 euro per persoon.
Gezinsleden, die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres, genieten van bepaalde kortingen.

Omdat het jaar bijna ten einde is, geldt de inschrijving voor nieuwe leden al voor 2020. De laatste maanden van 2019 zijn voor hen dus gratis.

  Lid Partner is al lid
Lidgeld 30 euro 25 euro
Jonger dan 26 jaar 20 euro 15 euro
Gezinsleden, jonger dan 26 jaar 10 euro 10 euro

Het bedrag wordt gestort op naam van:
“De Strangers v’r Altaaid” vzw
Ten Poele 4
8430 Middelkerke

Bankrekening:
IBAN: BE33 9731 8023 6946
BIC: ARSPBE22 met vermelding "Lidgeld".

Draagt u De Strangers een warm hart toe en onderschrijft u onze doelstellingen? Aarzel dan niet en deel uw interesse/passie met gelijkgestemden door lid te worden van onze vzw! Vul hier het aansluitingsformulier in.