Wil je ook lid worden van "De Strangers v'r Altaaid" vzw? Klik hier om aan te sluiten!

Bestuur > Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

“De Strangers v’r Altaaid” vzw

1. Algemene gegevens:
Naam: “De Strangers v’r Altaaid” vzw
Adres: Ten Poele 4, 8430 Middelkerke
Opgericht: 8 mei 2016
Ondernemernummer: in aanvraag
BTW-nummer: in aanvraag
Bankrekening: IBAN: BE33 9731 8023 6946
BIC: ARSPBE22
algemeen email: info@destrangers.org

2. Bestuur:
Voorzitter: Alex Vangeel, voorzitter@destrangers.org
Secretaris-penningmeester: René Van Camp, secretaris@destrangers.org

3. Doel:
De vereniging heeft tot doel het ontwikkelen, uitwerken en ondersteunen van initiatieven ter instandhouding en verspreiding van het artistiek patrimonium van de Antwerpse zanggroep “De Strangers”.
Ter verwezenlijking van haar doel zal de vereniging alle verrichtingen mogen doen, alleen of in samenwerking met andere organisaties, alle initiatieven nemen, alle roerende en onroerende goederen verwerven en beheren.

4. Leden:
De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

Effectief lid
De effectieve leden zijn diegene die de vzw hebben opgericht. Als nieuw effectief lid kan toetreden ieder die door de raad van bestuur als zodanig wordt toegelaten. Deze beslist vrij, met gewone meerder¬heid van stemmen, over elk verzoek tot toetre¬ding. Deze leden zijn geen lidgeld verschuldigd. Zij maken deel uit van de Algemene Vergadering.

Toegetreden lid
Om toegetreden lid te worden van de vereniging moet men jaarlijks een lidgeld betalen zoals dit bepaald wordt in onderhavig reglement. Bij niet-betaling van dat lidgeld, wordt dat toegetreden lid van rechtswege geacht ontslag te hebben genomen. Zij maken geen deel uit van de Algemene Vergadering.

Strangersfan... v’r Altaaid
Toegetreden leden die actief willen meewerken om het doel van de vzw te verwezenlijken krijgen dit statuut, na akkoord door de raad van bestuur. Hen wordt hun lidgeld geretourneerd.

Erelid
De raad van bestuur kan aan de algemene vergadering voorstellen personen als erelid van de vereniging op te nemen vanwege een specifieke verdienstelijke inzet voor de vereniging. Een erelid moet geen contributie betalen, maar geniet wel de rechten van de toegetreden leden.

5. Lidgeld
Het jaarlijks lidgeld is bepaald op 30 euro per persoon, voor jongeren tot 25 jaar is dit 20 euro per persoon.
Gezinsleden, die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres, genieten van bepaalde kortingen.

  Lid Partner is al lid

Lidgeld
30 € 25 €
Jonger dan 26 20 € 15 €
Gezinsleden, jonger dan 26 10 € 10 €

SPECIALE AKTIE!!!

Extra Voordeel ter gelegenheid van de opstart van de VZW:
- Het lidgeld is geldig voor 2 jaar, tot 1/1/2018! Dus de 6 eerste maanden zijn gratis
- De eerste 500 leden krijgen GRATIS “CD 21”, die een aanvulling is op de originele 20-delige CD-box “Al ons liekes”.

6. Voordelen leden
1) 15 % korting op alle publicaties
2) nieuwsbrief 3x per jaar
3) deelname aan verschillende exclusieve activiteiten:
1) diverse lezingen, met gastsprekers
2) ruilbeurzen
3) nieuwjaarsdrink, in aanwezigheid van De Strangers
4) tentoonstellingen
5) audiovisuele vertoningen

onder