De Strangers over zichzelf, en BV’s over De Strangers.

Tussen 2008 en 2010 trok René Van Camp in het gezelschap van regisseur Guido Canfyn (camera en geluid) door het land om talloze bekende en minder bekende landgenoten te interviewen over De Strangers, hun oeuvre, en hun (eventuele) samenwerking.

Het resultaat is even divers en rijk als de geschiedenis van De Strangers!

Hart Beernaert

De verzen “In den tijd van de Rock & Roll, zat de kerk en de cinema vol” brachten hem er toe om aan de Universiteit Antwerpen een masterscriptie te schrijven over De Strangers.


Inge Schoups

De Stadsarchivaris van het ‘Stadsarchief Antwerpen’ verklaart waarom het archief van De Strangers werd opgenomen in haar collectie.